PKN
  » Vrienden van... 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Vrienden van...

Pancratiuskerk Diever, tekening Bert Elmendorp
Vrienden van...

Het monument waar de stichting Vrienden van de Oude Kerk te Diever zich voor inzet behoort tot de oudste kerken van Drenthe. Al eeuwen bepaalt de Pancratiuskerk het gezicht van het dorp Diever. Het gebouw is eigendom van de Hervormde Gemeente Diever, de toren is eigendom van de burgelijke gemeente Westerveld.
Vanzelfsprekend is een dergelijk cultuurhistorisch monument niet alleen van grote betekenis voor de Hervormde- en/of Dieverse gemeenschap, maar ook vanuit toeristisch oogpunt is de Pancratiuskerk zelfs het visitekaartje van het dorp Diever te noemen.
De onderhoudskosten van de kerk komen tenlaste van de relatief kleine Hervormde gemeenschap. Om deze last enigszins te verbreden hebben een aantal instanties uit de gemeente en provincie in 1996 het idee geopperd een stichting 'Vrienden van...' in het leven te roepen.
Op 26 februari 1996 werd tot de definitieve oprichting besloten, met als doelstelling:

'het bijeenbrengen van financiële middelen voor het instand houden en onderhouden van het oude kerkgebouw van Diever'.

Na het tekenen van de statuten bij de notaris vond op 7 mei 1996 de officiële oprichtingsbijeenkomst plaats in de kerk.

Meer informatie over de Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Diever
 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.