PKN
  » Organisatie » Nieuws kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo

Coronanieuws

1e Kerkdienst na versoepeling van de coronaregels op zondag 5 juli, maar vanaf 1 juni, tweede Pinksterdag, is er weer activiteit in de kerken.
                         

Nog steeds zijn de kerken gesloten, maar het eind hiervan is waarschijnlijk in zicht! In principe mogen vanaf 1 juni maximaal 30 mensen weer bij elkaar komen in de kerk, onder strikte voorwaarden. En zoals het nu lijkt (22/5’20) mogen vanaf 1 juli 100 mensen samenkomen, weer onder strikte voorwaarden. Zo mag er niet worden gezongen en niet koffie gedronken worden na de dienst. Door de landelijke kerk is een protocol opgesteld en het is aan de kerkenraden om hieraan concreet invulling te geven middels een gebruiksplan. Hoe dat er uit komt te zien zal binnenkort worden gepubliceerd.
De kerkenraden van Diever en Dwingeloo hebben besloten dat de 1e kerkdienst zal zijn op zondag 5 juli te Dwingeloo. Om in juni al met een volledige kerkdienst te beginnen, voelde voor ons als te vroeg.


Maar, er is vanaf 1 juni, tweede Pinksterdag, wel weer activeit in de kerken.
De Pancratiuskerk te Diever en de Nicolaaskerk te Dwingeloo zullen vanaf tweede Pinksterdag één maal per week een dagdeel open zijn. Bezoekers kunnen dan een kaarsje aansteken, meditatieve teksten lezen  en/of in gesprek gaan met de gastvrouw.  Ds. Tia Braam zal zoveel mogelijk aanwezig zijn. Ook is er een mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Dit alles met in acht neming van de corona maatregelen. Beide kerken zijn op 1 juni , 2e Pinksterdag, open van 10.30 – 12.30 uur. Daarna is, elke week, de kerk in Dwingeloo open op dinsdagmorgen van 10.30 – 12. 30 uur en in Diever op donderdagmorgen van 10.30 – 12. 30 uur. U bent van harte welkom.
 
 
 
Samenwerking Diever - Dwingeloo

Vertrek ds. Wim Andel, komst Jenneke Span
Ds. Wim Andel, interim predikant en procesbegeleider in het samenwerkingsproces van Diever en Dwingeloo heeft een beroep in Friesland aangenomen. Hij heeft op 20 oktober 2019 zin intrede gedaan in Exmorra. Hij gaat daar 3 gemeenten dienen. 
Zijn opvolger als procesbegeleider is Jenneke Span. De predikantplaats is vacant. De beroepingscommkissie is momenteel bezig de vacature in te vullen.

Opvolger van Janni Doeven

Zoals al was aangegeven in het vorige kerkblad, is Janni Doeven tot ons aller spijt gestopt met haar pastoraal werk. We bedanken Janni heel erg voor haar grote inzet, voor al haar bezoekjes en haar inbreng bij o.a. het ouderlingoverleg, de werkgroep pastoraat en de werkgroep vorming en toerusting. Dit zo opschrijvend besef ik des te meer hoeveel Janni deed in 16 uur per week! Janni: dank!!! Janni heeft aangeven nog wel beschikbaar te zijn voor uitvaarten.

In onze zoektocht naar een vervanger(ster) vonden we mw. ds. Tia Braam uit Dwingeloo bereid om dit werk over te nemen. Wellicht is ze al bekend bij een aantal gemeenteleden, want Tia woont inmiddels 4 jaar in Dwingeloo. Ze zat af en toe in de kerk en ze was op een gemeenteavond in Dwingeloo. Elders in dit blad stelt Tia zich aan u voor. We zijn erg blij dat het pastorale werk zo door kan gaan. Of Tia ook zitting neemt in bovengenoemde werkgroepen, zullen we nog bespreken. Voortzetting van het pastorale werk heeft de prioriteit.
Tia is tot 13 augustus afwezig, daarna zal ze geleidelijk haar werk opstarten, in overleg met de ouderlingen.

Lees ook: 
terug
 
 
 
 

Informatie, actueel...

* Thuisliturgie Hemelvaart / Pinksteren

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Gespreksgroep

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.