PKN
  » Over ons » Profiel gemeente 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Profiel gemeente

Mariakapel
Profiel gemeente

Wij zijn een gemeente:

Die wil vieren dat God ons liefheeft voor wij Hem liefhebben. Het Woord van God, zoals wij dat in de Bijbel vinden en zoals ons dat is voorgeleefd door Jezus Christus en zoals dat is doorgegeven in de kerk van alle eeuwen en plaatsen, is onze bron. Het voedt ons geloof, schraagt onze hoop en inspireert ons tot liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Wij vieren dit in de eredienst die in het gemeenteleven een centrale plaats inneemt.
Die wil blijven leren, omdat wij menen dat geloven een voortdurende zoektocht is. Daarbij hechten wij eraan een ieder de ruimte te laten zijn geloof op een eigen persoonlijke manier te verwoorden en te beleven. Wij hebben de vrijheid eigen accenten te leggen in onze omgang met God.
Die pluriformiteit niet als bedreiging, maar als een kans ziet.

Die dienstbaar wil zijn. Onze dienstbaarheid richt zich op allen die hulp en steun nodig hebben.

Die Kerk in het dorp wil zijn, dat wil zeggen:
  • Kerkdiensten in het eigen dorp;
  • Omzien in pastoraat en diaconaat in het eigen dorp;
  • Geloofsoverdracht in het eigen dorp - onder andere godsdienstonderwijs op scholen.

De Hervormde gemeente Diever bestaat uit de kernen Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Wittelte, Wapse, Wateren, Oude Willem en Zorgvlied. De gemeente telt 534 leden, te weten 151 belijdende leden, 231 doopleden en 152 overige leden. De leeftijdsopbouw laat een sterk vergrijzend beeld zien en bovendien wordt 92 % van de vrijwillige bijdrage opgebracht door gemeenteleden die ouder zijn dan 50 jaar. Het is duidelijk dat deze situatie grote consequenties heeft voor de toekomst.
De verhouding met de evangelisatievereniging Obadja in Zorgvlied is in een plaatselijke regeling weergegeven.
Met de Gereformeerde kerk van Diever wordt op bescheiden schaal samengewerkt.
Sinds 2018 bestaat er samenwerking met de Hervormde Gemeente van Dwingeloo. Uitgangspunt hierbij is dat beide gemeentes in hun eigen dorpsgemeenschappen zichtbaar willen blijven.

Uw reacties zijn welkom bij: ouderlingen@hervormddiever.nl

 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.