PKN
  » Organisatie » Pastoraat 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Pastoraat

Gebrandschildert raam in het koor
Pastoraat

Ouderlingen Diever en Dwingeloo
De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor:
  • de eredienst,
  • het pastoraat,
  • bezinning & inspiratie en
  • het bereiken van de jeugd
Samen met de predikant wordt hier vorm aan gegeven.
De samenwerking hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo is inmiddels gaande, ook de ouderlingen  overleggen en doen inmiddels veel gezamenlijk. Het is daarbij wenselijk dat beide gemeenten ook hun eigenheden behouden.
Sinds 18 oktober 2020 hebben we gezamenlijk een vaste predikant, ds. Daan Bargerbos, iedere gemeente voor 40%. En daarnaast is Lieke Versluis benoemd als Kerkelijk werker. Zij is per 1 februari 2022 gestart voor 8 uur per week in beide gemeenten. Maar toch betekent dit dat er meer van de ouderlingen wordt verwacht.
In Diever is dit merkbaar in de contacten met het verjaardagsfonds, want naast ‘lief en leedpotje’ is dit fonds ook zeker een structuur voor bezoekwerk.
Dwingeloo kent een ander systeem in het bezoekwerk.
De ouderlingen en de predikant bezoeken de 80, 85, 90, 95 jarigen(+ nog ouder) en de 50, 60, 65 jarige huwelijken. Daarnaast kan aan een ouderling/scriba doorgegeven worden wie behoefte heeft aan bezoek.

Gelukkig beschikken beide kerken inmiddels over de mogelijkheid van online diensten, zodat we in ieder geval thuis een viering kunnen meebeleven.
Naast de ‘gewone’ erediensten worden er gemiddeld 4 keer per jaar een morgengebed gehouden, één of twee Drentse diensten en mogelijk een Taizé dienst.
De Pancratius Cantorij, o.l.v. Esther de Vos, verleent met regelmaat haar medewerking aan de dienst.

Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen kunnen vereenzamen. Wij hebben dat niet altijd in beeld. Wanneer u iemand in uw omgeving ziet vereenzamen of wanneer u zelf behoefte heeft aan contact, laat het ons weten! Zie naar elkaar om.


Voor Diever kunt u mailen naar: ouderlingen@hervormddiever.nl
Voor Dwingeloo naar: ouderlingen@nicolaaskerk-dwingeloo.nl

Er is een grote groep gemeenteleden, vooral de jongere generatie, die zich niet meer betrokken voelt bij de hervormde gemeente. Dit is een beeld van de huidige tijd, maar we vragen ons af of we iets over het hoofd zien, waar behoefte aan is. Wanneer je ideeën hebt over gemeente zijn in de toekomst of andere wensen, horen we dit graag. Reacties zijn welkom bij de hiervoor genoemde e-mailadressen.

Velen van ons bezoeken tijdens een vakantie in het buitenland een kerk en branden dan een kaarsje voor een dierbare. In je eigen dorp doe je dat misschien niet zo snel. Maar dan is het goed om te weten dat onze kerken in de zomermaanden regelmatig open zijn. En ook op zondagmorgen kun je er voor, tijdens of na de dienst even rustig zitten. In de Pancratiuskerk in Diever is hiervoor  een stiltehoek ingericht.

Werkgroep 'Bezinning en Inspiratie'
De werkgroep organiseert activiteiten die bezinning in onze gemeente stimuleren. Dit zijn actiiteiten waarmee we elkaar hopen te inspireren. We vinden het belangrijk om de onderlinge ontmoeting en het delen van ervaringen aan te moedigen. In deze onrustige tijd zijn steeds meer mensen op zoek naar zingeving en verdieping in hun leven. Daarom zijn vanzelfsprekend ook mensen van buiten de kerk van harte uitgenodigd deel te nemen.
Diverse bijeenkomsten zijn al gepland. Maandelijks is er op de tweede woensdag van de maand een meditatie-avond in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.
Ook is er een gespreksgroep van start gegaan.
Daarnaast willen we diverse plannen uitwerken: stiltewandelingen, een filmavond, een theama-avond/lezing en een kerkreisje.
In de kerkbladen, de kerkdiensten en op deze website, zal steeds actuele informatie gegeven worden over de activiteiten. Ideeën of wensen kunnen worden aangedragen via Bien van Noord.
bienvn@planet.nl
Leden van de werkgroep: Daan Bargerbos, Jacomijn Coumou, Bien van Noord, Greet Oosterveld en Immy Zuidema.

 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.