PKN
  » Organisatie » Pastoraat 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Pastoraat

Gebrandschildert raam in het koor
Pastoraat

Ouderlingen Diever en Dwingeloo

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor:
  • de eredienst,
  • het pastoraat,
  • bezinning & inspiratie en
  • het bereiken van de jeugd
Samen met de predikant wordt hier vorm aan gegeven.
De samenwerking hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo is inmiddels gaande en de ouderlingen  overleggen nmiddels gezamenlijk. Het is daarbij wenselijk dat beide gemeenten ook hun eigenheden behouden.
Sinds 18 oktober 2020 hebben we gezamenlijk een vaste predikant, ds. Daan Bargerbos, iedere gemeente voor 40%. En daarnaast is Lieke Versluis benoemd als Kerkelijk werker. Zij is per 1 februari 2022 gestart en zij werkt totaal 8 uur per week in beide gemeenten. 
In Diever zijn de ouderlingen betrokken bij het
'verjaardagfonds', want naast het ‘lief en leedpotje’ is dit fonds ook zeker een structuur voor bezoekwerk.

Dwingeloo kent een ander systeem in het
'bezoekwerk'. De ouderlingen en de predikant bezoeken
de 80, 85, 90, 95 jarigen(+ nog ouder) en de 50, 60, 65 jarige huwelijken. Samen met ds. Daan Bargerbos en mw Lieke Versluis is er een start gemaakt met een bezoekgroep voor gemeenteleden die regelmatig bezoek wensen.
Wanneer u iemand in uw omgeving weet die behoefte heeft aan contact of wanneer u daar zelf behoefte aan heeft, laat het weten.

   Voor Diever kunt u mailen naar:
ouderlingendie@hervormddieverdwingeloo.nl
   Voor Dwingeloo naar: ouderlingendwi@hervormddieverdwingeloo.nl

Naast de 'gewone' diensten worden er gemiddeld 4 keer per jaar een morgengebed, één of twee Drentse diensten en mogelijk een Taizé dienst gehouden.
De
'PancratiusCantorij', o.l.v. Esther de Vos, verleent met regelmaat haar medewerking aan de dienst.

Er is een grote groep gemeenteleden, vooral de jongere generatie, die zich niet meer betrokken voelt bij de hervormde gemeente. Dit is een beeld van de huidige tijd. Kunnen we daar iets aan doen, zien we iets over het hoofd waar wel behoefte aan is. Wanneer u ideeën hebt over gemeente zijn in de toekomst of andere wensen, laat dat dan horen. Reacties zijn welkom via de hiervoor genoemde e-mailadressen.

Velen van ons bezoeken tijdens een vakantie in het buitenland een kerk en branden dan een kaarsje voor een dierbare. In je eigen dorp doe je dat misschien niet zo snel. Maar dan is het goed om te weten dat onze kerken in de zomermaanden regelmatig open zijn. En ook op zondagmorgen kun je er voor, tijdens of na de dienst even rustig zitten. In de Pancratiuskerk in Diever is hiervoor  een stiltehoek ingericht waar een kaarsje aangestoken kan worden of waar men iets kan opschrijven.


Werkgroep 'Bezinning en Inspiratie'
De werkgroep organiseert activiteiten die bezinning in onze gemeente stimuleren. Dit zijn actiiteiten waarmee we elkaar hopen te inspireren. We vinden het belangrijk om de onderlinge ontmoeting en het delen van ervaringen aan te moedigen.
In deze onrustige tijd zijn steeds meer mensen op zoek naar zingeving en verdieping in hun leven. Daarom zijn vanzelfsprekend ook mensen van buiten de kerk van harte uitgenodigd deel te nemen.

Ook voor het seizoen 2022 / 2023 zijn bijeenkomsten gepland. Zo is er elke tweede woensdag van de maand in het begin van de avond een meditatie bijeenkomst en elke derde woensdag van de maand op de middag een gespreksgroep. We organiseren één filmavond per jaar, een stilte wandeling, een kerkreisje en een themamiddag. Daarnaast is er ook een jaarlijkse picknick en een gezamenlijk bereide warme maaltijd.

In de kerkbladen, de kerkdiensten en op deze website, zal steeds actuele informatie gegeven worden over de activiteiten. Mocht u ideeën  of wensen hebben dan kunt u die aandragen bij de werkgroep: email 
werkgroepbeni@hervormddieverdwingeloo.nl
Leden van de werkgroep: ds. Daan Bargerbos, Jacomijn Coumou, Bien van Noord, Greet Oosterveld en Immy Zuidema.

 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.