PKN
  » Organisatie » Pastoraat 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Pastoraat

Gebrandschildert raam in het koor
Pastoraat

De ouderlingen hebben als verantwoordelijkheid de eredienst, het pastoraat, bezinning en inspiratie, waar ze samen met de predikant inhoud aan geven. 
De afgelopen twee jaar (9 september 2018-18 oktober 2020) hadden we geen vaste predikant, maar samen met ds. Tia Braam hebben we ons best gedaan een goede invulling aan het ouderlingschap te geven.
Naast het proces van samen onderweg naar nauwere samenwerking met de hervormde gemeente Dwingeloo, kwam het coronavirus erbij als complicerende factor.
Gedurende de eerste lockdown, voorjaar 2020, waren er helemaal geen kerkdiensten, dit maakte het contact met elkaar en de betrokkenheid bij de kerk wel erg summier.                                                                                                
Gelukkig beschikken beide kerken inmiddels over de mogelijkheid van online diensten, zodat we in ieder geval thuis een viering kunnen meebeleven. Maar nog steeds geen koffiedrinken na de dienst, geen gemeenteavond, geen lezingen, geen gespreksgroep, geen kerk-diner, kortom, contact en met elkaar meeleven kwam wel erg op afstand.
Om onze betrokkenheid toch te tonen, hebben we een paar keer een nieuwsbrief naar ieder gestuurd, met Pasen en Pinksteren  een kaart en een boekje met teksten en liederen voor een ‘thuisviering’ en met Kerst weer een kaart. Dit werd algemeen op prijs gesteld.
We zijn erg blij dat de PancratiusCantorij èn Esther de Vos met liefde hun medewerking verleenden aan een aantal online diensten. Natuurlijk is er wel het vertrouwde orgelspel, maar hun zingen maakt het àf!
Op 18 oktober 2020 werd Daan Bargerbos verbonden aan beide gemeentes! Na zijn drukke inwerkperiode worden er nu plannen gemaakt voor de komende jaren. Bijvoorbeeld met betrekking tot bijzondere diensten. De morgengebeden blijven in ieder geval hun vaste plaats houden. En de vaste orde van dienst, die we jaren lang hanteerden, zal, wellicht in aangepaste vorm, weer in ere worden hersteld. Ook zijn we blij met onze derde ouderling: op 29 november 2020 werd Greet Oosterveld bevestigd en met z’n drieën kunnen we nu het werk meer verdelen!

De werkgroep Bezinning en Inspiratie
De werkgroep wil graag bezinnend maar ook zeker inspirerend bezig zijn in haar aanbod naar de leden van de kerk èn naar mensen buiten de kerk. Er zijn immers in deze tijd steeds meer mensen, ook buiten de kerk, die naar zingeving en innerlijke verdieping in hun leven zoeken.
Veel van de plannen konden het afgelopen jaar niet doorgaan en kunnen naar we hopen dit jaar wel worden georganiseerd. Te noemen valt o.a. een gespreksgroep, filmavond, kerklezing, workshop, diensten met een thema. De meditatieavonden, één keer per maand, blijven in ieder geval doorgaan. Zolang we met coronamaatregelen te maken hebben, moet men zich opgeven en kunnen er maar een beperkt aantal mensen deelnemen. In de kerkbladen staan steeds de details.
In de zuid-westbeuk van de kerk is een stiltehoek ingericht, een plek voor rust, meditatie en/of gebed. Een plek waar je tot jezelf kunt komen, een kaarsje kunt aansteken of iets kunt  opschrijven. Velen van ons bezoeken tijdens een vakantie in het buitenland een kerk en branden dan een kaarsje voor iemand die je dierbaar is of voor jezelf. In je eigen dorp doe je dat niet zo snel …  helaas zijn de Nederlandse kerken ook meestal gesloten. In de zomermaanden is onze kerk regelmatig open en op zondagmorgen, voor of na de dienst kun je er even rustig zitten.
Er is al genoemd dat de corona beperkingen het moeilijker maken om contact met elkaar te hebben. Met als gevolg dat mensen kunnen vereenzamen. Wij hebben dat niet altijd in beeld. Wanneer u iemand in uw omgeving ziet vereenzamen of wanneer u zelf behoefte heeft aan contact, laat het ons dan weten! Dat kan via het mailadres: ouderlingen@hervormddiever.nl  
En een oproep voor ieder: zie om naar elkaar, ook al moet het op gepaste afstand, er is altijd iets op te vinden en creativiteit hierin doet wonderen!

Er is een grote groep gemeenteleden, vooral de jongere generatie, die zich niet meer betrokken voelt bij de hervormde gemeente.  Dit is wel een beeld van de huidige tijd, maar we vragen ons ook af of we over het hoofd zien waar behoefte aan is. Wanneer je ideeën hebt over gemeente zijn in de toekomst of waar behoefte aan is, horen we dit graag. Reacties zijn welkom bij: ouderlingen@hervormddiever.nl 

 
terug
 
 
 
 

Stiltewandeling
datum en tijdstip 01-06-2022 om 19:00
meer details

Meditatie-bijeenkomst
datum en tijdstip 08-06-2022 om 19:30 uur
meer details

 
Actueel....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.