PKN
  » Aktiviteiten » Liturgisch bloemschikken 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

De bekende woorden ‘zeg het met bloemen’ zijn bijzonder van toepassing als het gaat om het liturgisch of symbolisch bloemschikken. Dat houdt in dat een bloemstuk door de gekozen bloemen, kleuren en opmaak iets kan vertellen over de lezingen, het thema of het karakter van de kerkdienst. Er zijn  enkele gemeenteleden die het leuk vinden om voor de diensten in de  veertigdagentijd, die in de Advent en voor de gedachtenisdienst in  november een dergelijk bloemstuk te maken. Voor meer informatie: zie brochure
Heeft u een beetje ‘groene  vingers’, enig gevoel voor symboliek en zin om met deze bijzondere vorm  van bloemschikken aan de slag te gaan? Stuur dan een mailtje naar info@hervormddiever.nl, t.a.v. Joke Griffioen.Liturgische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting bij dit thema op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij
uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.” De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschikking aan ‘genade is de grondtoon’. ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine pot – hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel.  De schikking  verandert iedere week een beetje. De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen. Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.


Liturgisch bloemschikken tijdens Advent

De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op de Adventszondagen in Diever zorgen voor bloemschikkingen. Het thema deze keer is : ‘In een ander licht’. 

De bloemschikkingen zijn gebaseerd op de Bijbellezingen uit het evangelie van Lucas. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Regelmatig vragen schikkers welke symbolische betekenis een specifiek detail in de bloemschiksuggestie heeft. De symboliek die we verbeelden gaat over de grote lijn in het verhaal of een verhalenreeks. De verbeelding zorgt voor een zintuiglijke ervaring bij de kijker (roept een emotie op: mooi-lelijk, verwondering, vragen etc.). Niet alles wat wordt gebruikt in een schikking vraagt om een verklaring.


Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.   (Lied 433:1)


Uitleg liturgisch bloemstuk Gedachtenisdienst  op 31 oktober 2021

De kleur van het onderkleed van de schikking voor deze dag is paars, de kleur van rouw. Over het paars valt het witte licht van God. Het Gipskruid staat voor de eeuwig durende liefde. De altijd groenblijvende Klimop is een symbool voor de eeuwige trouw van God. Groen is ook de kleur van hoop. Het  grote hart en de witte rozen staan voor de liefde: de liefde voor de mensen die we moeten missen en de liefde die we van hen ontvingen. Hun namen staan geschreven op de kleine hartjes. De verbondenheid blijft, ook nu zij zijn opgenomen in de oneindige liefde van God.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij

 
terug
 
 
 
 

Bezoek Synagoge Groningen
datum en tijdstip 30-09-2022 om 14:00 uur
meer details

Groet & Ontmoet, extra aandacht op...
datum en tijdstip 05-10-2022 om 10:00 uur
meer details

Geloven met een glimlach
datum en tijdstip 07-10-2022 om 20:00 uur, kerk open vanaf 19:30 uur
meer details

 
en verder....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.