PKN
  » Organisatie » Kerkrentmeesters 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Kerkrentmeesters

De kerkklokken hangend in de toren
Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zorgen voor de stoffelijke zaken van de gemeente. Kort
gezegd: het kerkgebouw en de financiën. De uitgaven hebben vooral te maken met de kosten van de predikantsplaats, de exploitatie en het kostbare noodzakelijke onderhoud van het kerkgebouw. Zoals u weet zoeken we naar een vorm van samenwerking met de hervormde gemeente in Dwingeloo. Onze beider financiële situatie geeft ons de ruimte om gezamenlijk een predikant voor 80% aan te trekken. Onlangs is ds. D. Bargerbos benoemt. Voor het in standhouden van het kerkgebouw  is jaarlijks het nodige werk uit te voeren, Het ene jaar meer zichtbaarder dan de ander. Voor het komend jaar 2021 staat onder andere op het programma:
  • Nood reparatie van kapotte en weggevallen leien. (vervangen leien 2022/2023);
  • Inspectie dakgoten, vergaarbakken en deze voorzien van bladvangers
  • Pleister- en sauswerk plaatselijk herstellen;                      
  • Herstel plavuizen, plavuis kerstboom (valgevaar);
  • Uitvoeren schilderwerk dakkapellen;                                  
  • Behandelen duimen en verwijderen roestende bouten uit rondboogharnas noordelijke toegang;
  • Behandelen windwijzer en windvaan voor;
  • Komend jaar in januari zullen de glas-in-loodramen worden gereinigd. Dit om de doorzicht te herstellen.
  • Overige kleine herstelwerkzaamheden voortkomende uit de  rapportage van de monumentenwacht.
Voor een deel is voor deze werkzaamheden subsidie te verkrijgen maar er zal ook een beroep gedaan moet worden op de eigen middelen. De inkomsten van de gemeente komen voor een groot deel uit de bijdragen die
gemeenteleden geven.
Elk jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan allen die ingeschreven staan om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. 

De ledenadministratie
Ook de ledenadministratie is een kerkrentmeesterlijke taak. Een goede ledenadministratie is belangrijk, zeker als het om het benaderen en bezoeken van gemeenteleden gaat.
Elke kerkelijke gemeente ontvangt informatie vanuit de basisadministratie van de burgerlijke gemeentes als haar leden verhuizen, trouwen of overlijden. Die informatie gaat niet rechtstreeks van het gemeentehuis naar de kerk, maar komt binnen via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).  De SILA verspreidt de informatie naar alle aangesloten kerken. In totaal staan er 5,4 miljoen mensen geregistreerd bij deze Stichting.
Niettemin willen wij u nu al vragen om een geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden, bij de ledenadministratie te melden.
Dat kan per mail bij mw Bijman-Kiers ledenadministratie@hervormddiever.nl 

Voor wat betreft de AVG kan worden gezegd dat de ledenregistratie van de Protestantse  kerk  voldoet aan  de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat  betreft de techniek, de inhoud en de  toegang van de gegevens is het systeem veilig en worden niet meer gegevens geregistreerd dan onder de wet is toegestaan.
 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.