PKN
  » Organisatie » Kerkrentmeesters 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Kerkrentmeesters

De kerkklokken hangend in de toren
Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de stoffelijke zaken van de gemeente. Kort gezegd: het kerkgebouw en de financiën. De uitgaven hebben vooral te maken met de kosten van de predikantsplaats, de exploitatie en het kostbare noodzakelijke onderhoud van het kerkgebouw. 

Onderhoud kerk
Voor wat betreft het onderhoud aan de kerk staat voor 2019 onder andere het volgende op het programma:
  • Het repareren van kapotte en weggevallen leien;
  • Het herstellen en behandelen aangetaste delen van de kapconstructie (muurplaten, sporen, gebint en gebintplaat);
  • Het herstellen van metselwerk en voegwerk in de westgevel boven grote venster en afzaten van de steunberen;
  • Behandelen windwijzer koor;
  • Scheurvormingen en aanzet gewelf en tussenwanden herstellen;
  • Pleister en sauswerk plaatselijk herstellen;
  • Behandelen duimen en verwijderen roestende bouten uit rondboogharnas noordelijke toegang;
  • Overige kleine herstelwerkzaamheden die op het programma staan die naar voren gekomen zijn uit de rapportage van de monumentenwacht.
Voor een deel is voor deze werkzaamheden subsidie te verkrijgen maar er zal ook een beroep gedaan moeten worden op de eigen middelen. De inkomsten van de gemeente komen voor een groot deel uit de bijdragen van de gemeenteleden. Elk jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan allen die ingeschreven staan een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

De ledenadministratie
Ook de ledenadministratie is een kerkrentmeesterlijke taak. Het is belangrijk om de ledenadministratie te informeren bij een verhuizing, geboorte etc. in uw gezin. Tot nu toe ontvangt elke kerkelijke gemeente informatie vanuit de basisadministratie van de burgerlijke gemeentes als haar leden verhuizen, trouwen of overlijden. Die informatie gaat niet rechtstreeks van het gemeentehuis naar de kerk, maar komt binnen via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). 

Een geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden kan ook rechtstreeks aan de ledenadministratie worden doorgegeven.
Dat kan per mail, ledenadministratie@hervormddiever.nl 
terug
 
 
 
 

Actueel....

* Kerkdienst online

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.