PKN
  » Over ons » Kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Kerkenraad Kerkenraad
Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze bestaat uit:
 • Ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente.
 • Ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren het gebouw en de financiën.
 • Diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg.
 • De predikant: draagt zorg voor de eredienst, het pastoraat en coördineert de activiteiten.
De kerkenraad komt tien keer per jaar bij elkaar. Van elke vergadering wordt een kort verslag in het kerkblad geplaatst.      
De kerkenraad telt momenteel 12 leden, onder wie twee ambtsdragers met een bijzondere opdracht. Er zijn helaas vier vacatures: twee bij de ouderlingen, één bij de diakenen en twee bij de ouderling-kerkrentmeesters.

Samenstelling kerkenraad
 • Predikant:
  ds. Daan Bargerbos predikant@hervormddiever.nl

   
 • Pastoraat:
  Mw. ds. Tia Braam tj.braam@kpnmail.nl

   
 • Procesbegeleider samenwerking Diever - Dwingeloo:
  Jenneke Span

   
 • Moderamen:
  Mw. R. Godeschalk-Dijkstra (voorzitter)
  Mw. I. Zuidema-van der Laan (scriba) scriba@hervormddiever.nl
  ds. D. Bargerbos

   
 • Ouderlingen: ouderlingen@hervormddiever.nl
  Mw. I. Zuidema-van der Laan
  Mw. A. Mulder
  Mw. G. Oosterveld
  Vacature 1
  F. van der Plas-Koerts (bijzondere opdracht)

   
 • Ouderling-Kerkrentmeesters: cvk@hervormddiever.nl
  Mw. R. Godeschalk-Dijkstra
  Mw. M. Pluim
  Dhr. J. Ruiter
  Dhr. P. Sminia

   
 • Diakenen: diaconie@hervormddiever.n
  Mw. J. ten Hoor (voorzitter)
  Mw. L. Stille (secretaris)
  Mw. I. Grit
  Dhr. T. Oosterloo
  Mw.  A. Kok-van Dijk (bijzondere opdracht)

   
terug
 
 
 
 

Actueel....

* Kerkdienst online

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.