PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Diaconie

Duit in het zakje
Diaconie

Wie aan diaconie denkt, denkt aan de zorg voor mensen in nood. Dat is na 20 eeuwen nog altijd de kerntaak van de diaconie, net als het feit dat de inkomsten uit giften en collecten komen. De invulling van het diaconale werk is wel veranderd. De diaconie houdt zich nu bezig met een veelheid van onderwerpen van lokale tot wereldwijde hulp, onder meer door ondersteuning van projecten van Kerk in Actie en andere organisaties.
In de burgerlijke gemeente Westerveld is de diaconie, samen met de diaconieën van de PKN-gemeentes, nauw betrokken bij het
Diaconaal Fonds Westerveld, dat in samenwerking met professionele hulpverleners een steuntje in de rug biedt aan mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De hulpverlening van dit fonds beperkt zich niet tot leden van de kerk, maar is bestemd voor alle mensen die in nood verkeren.

Groet en ontmoet
In het kader van het diaconale project Ontmoeting is het afgelopen jaar 'Groet & Ontmoet' opgezet. Elke 1e en 3e woensdag van de maand staat er voor ieder die dat wil een kopje koffie of thee klaar in het koor van de Pancratiuskerk.           
Heel wat mensen hebben de weg hierheen al gevonden. Er wordt gepraat, gelachen en geluisterd. Het is de bedoeling om ook in Dwingeloo begin 2023 met een zelfde laagdrempelige vorm van elkaar ontmoeten te beginnen.


De diaconie van Diever en Dwingeloo werkt ook samen  met de diaconieën van de Brug-Es kerk en de Kapel in Leggeloo. Daarbij wordt steeds voor twee jaar een project uitgekozen waarvoor in alle participerende kerken extra wordt gecollecteerd. In 2022 en 2023 wordt het project 'Daken voor Armenië' gesteund. Over dit project, hier onder meer.

Project 'Daken voor Armenië'
Dit is een project, onder begeleiding van de Stichting Mensenkinderen, rond het dorp Hartagyugh in Armenië. Ook de diaconie van de Kruiskerk in Diever is nauw bij dit project betrokken.

Hartagyugh is een klein dorp in Armenië van 1402 inwoners waaronder ca. 120 zeer arme gezinnen.
In 1988 werd het dorp getroffen door een verwoestende aarbeving met ter plekke een kracht van 11 op de schaal van Richter. De gezinnen leven nog steeds in de 'tijdelijke' woningen, neergezet na de aardbneving. In 2018 heeft de stichting 'Mensenkinderen' zich over het dorp ontfermd. In samenwerking met de werkgroep Armenië uit Diever is eerst een land- en tuibouwproject opgezet. Dat draait nu.
Er zijn veel huizen die grote reparaties nodig hebben, maar helaas zijn er gedurende de afgelopen 30 jaar geen reparaties uitgevoerd vanwege geldgebrek. Om de helpende hand te bieden heeft Stichting 'Mensenkinderen' in samenwerking met de werkgroep 'Daken voor Armenië te Diever en de Noordermannen in februari 2019 een oproep gedaan om de handen uit de mouwen te steken en te helpen met de renovatie van 5 huizen.
Een groep van 20 personen (17 mannen en 3 vrouwen) reisde in de herfstvakantie naar Hartagyugh en heeft daar in een week tijd enorm veel werk verzet.
Het enthousiasme van de groep, die in 2019 vijf huizen heeft gerenoveerd, was zo aanstekelijk dat in de herfstvakantie van 2021 opnieuw een groep vrijwilligers naar Hartagyugh is gereis en een aantal huizen van nieuwe daken en dubbel glas heeft voorzien. De vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking, gelovig of niet en bekostigen hun reis zelf. Het werk wordt verricht in nauwe samenwerking- en met hulp van de bewoners. Al het  gedoneerde geld komt rechtstreeks ten goede aan het project; er zijn geen overhead kosten.
Een prachtig project dus voor de kerken van onze beide dorpen, voor mede-dorpelingen, maar dan wel in leefolmstandigeheden die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen.


De situatie in Oekraïne heeft inmiddels geleid tot een nog intensievere samenwerking van de diakonieën van de bij de PKN aangesloten kerken.

   Diaconie Diever en Dwingeloo:
diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl

 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.