PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Diaconie

Duit in het zakje
Diaconie

Wie aan diaconie denkt aan de zorg voor mensen in nood. Dat is na 20 eeuwen nog altijd de kerntaak van de diaconie, net als het feit dat de inkomsten uit giften en collecten komen. De invulling van het diaconale werk is wel veranderd. De diaconie houdt zich nu bezig met een veelheid van onderwerpen van lokale tot wereldwijde hulp, onder meer door ondersteuning van projecten van Kerk in Actie en andere organisaties.

In de burgerlijke gemeente Westerveld is de diaconie, samen met de diaconieën van de PKN-gemeentes, nauw betrokken bij heDiaconaal Fonds Westerveld, dat in samenwerking met professionele hulpverleners een steuntje in de rug biedt aan mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De hulpverlening van dit fonds beperkt zich niet tot leden van de kerk, maar is bestemd voor alle mensen die in nood verkeren.
De diaconieën van Diever en Dwingeloo zijn al een eenheid. Ze vergaderen samen en nemen samen beslissingen.
Dat komt ook tot uiting in het feit dat ook de Dieverse diaconie deel zal gaan uitmaken van een al een aantal jaren bestaande samenwerking met de diaconieën van de Brug-Es kerk en de Kapel in Leggeloo. Daarbij wordt steeds voor twee jaar een project uitgekozen waarvoor in alle participerende kerken extra wordt gecollecteerd. Afgelopen jaar was dat de Stichting Heifer. De diaconieën hebben besloten om het project 'Daken voor Armenië' de komende twee jaar te steunen. Over dit project, hier onder meer.

Ook een speciale vermelding verdient het op te zetten gezamenlijk diaconaal project voor beide dorpen, rond het thema 'eenzaamheid', waarbij ook de nieuw benoemde kerkelijk werker een specifieke taak krijgt.


Project 'Daken voor Armenië'
Het nieuwe tweejaarlijkse project van de diaconieën is een project rond het dorp Hartagyugh in Armenië. Het project is een samenwerking van de 'Werkgroep Armenië in Diever', 'de Noordermannen' en de stichting 'Mensenkinderen'. Ook de diaconie van de Kruiskerk in Diever is nauw bij dit project betrokken.

Hartagyugh is een klein dorp in Armenië van 1402 inwoners waaronder ca. 120 zeer arme gezinnen.
In 1988 werd het dorp getroffen door een verwoestende aarbeving met ter plekke een kracht van 11 op de schaal van Richter. De gezinnen leven nog steeds in de 'tijdelijke' woningen, neergezet na de aardbneving. In 2018 heeft de stichting 'Mensenkinderen' zich over het dorp ontfermd. In samenwerking met de werkgroep Armenië uit Diever is eerst een land- en tuibouwproject opgezet. Dat draait nu.
Er zijn veel huizen die grote reparaties nodig hebben, maar helaas zijn er gedurende de afgelopen 30 jaar geen reparaties uitgevoerd vanwege geldgebrek. Om de helpende hand te bieden heeft Stichting 'Mensenkinderen' in samenwerking met de werkgroep 'Daken voor Armenië te Diever en de Noordermannen in februari 2019 een oproep gedaan om de handen uit de mouwen te steken en te helpen met de renovatie van 5 huizen.
Een groep van 20 personen (17 mannen en 3 vrouwen) reisde in de herfstvakantie naar Hartagyugh en heeft daar in een week tijd enorm veel werk verzet.
Het enthousiasme van de groep, die in 2019 vijf huizen heeft gerenoveerd, was zo aanstekelijk dat in de herfstvakantie van 2021 opnieuw een groep vrijwilligers naar Hartagyugh is gereis en een aantal huizen van nieuwe daken en dubbel glas heeft voorzien. De vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking, gelovig of niet en bekostigen hun reis zelf. Het werk wordt verricht in nauwe samenwerking- en met hulp van de bewoners. Al het  gedoneerde geld komt rechtstreeks ten goede aan het project; er zijn geen overhead kosten.
Een prachtig project dus voor de kerken van onze beide dorpen, voor mede-dorpelingen, maar dan wel in leefolmstandigeheden die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen.


Diaconie Diever:        diaconie@hervormddiever.nl

 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.