PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Diaconie

Duit in het zakje
Diaconie
Wie aan diaconie denkt, denkt aan de zorg voor mensen in nood. Dat is na 20 eeuwen nog altijd de kerntaak van de diaconie. De inkomsten komen uit giften en collecten. De invulling van het diaconale werk is wel veranderd. Was het vroeger vooral gericht op de plaatselijk nood, nu richt het zich op een veelheid van onderwerpen van lokale tot wereldwijde hulp, onder meer door ondersteuning van projecten van Kerk in Actie en andere organisaties.

In de gemeente Westerveld is de diaconie, samen met de diaconieën van de PKN-gemeentes, nauw betrokken bij het Diaconaal Fonds Westerveld, dat in samenwerking met professionele hulpverleners een steuntje in de rug biedt aan mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. 

Darsilami
Elke twee jaar wordt er een project gekozen waaraan wij in het bijzonder aandacht besteden. Voor dit jaar is gekozen voor de stichting Darsilami. Dit ondersteuningsproject in Darsilami en omgeving biedt hulp bij:
  • Onderwijs en scholing
  • Stimuleren lokale bedrijfjes
  • Gezondheid en medische zorg
  • Directe Noodhulp en
  • Ondersteuning culturele activiteiten
Darsilami, een dorpje in het zuiden van Gambia op de grens met Senegal. Een bosrijk gebied, één verharde weg, verder wegen van zand, een marktje, een moskee, kleine winkeltjes, verschillende naaiateliers, scholen, een gezondheidscentrum, een kerk en een lodge (vakantieverblijf). Tropische temperatuur, rust, een landelijke atmosfeer met vriendelijke dorpsbewoners (ongeveer 2500). Dit klinkt iedere Europeaan als vakantie in de oren, maar de realiteit voor de plaatselijke bevolking in Darsilami is anders. Zij moeten iedere dag weer opnieuw voorzien in eigen dagelijkse behoefte; in het klein: is er eten vandaag, wat groter: zal de oogst lukken dit jaar. In het algemeen: kunnen de kinderen naar school, is er voldoende werk en is er primaire medische voorziening op het gebied van anticonceptie, zwangerschapsvoorlichting, aids, etc.
De bedoeling is om kleinschalige projecten te ondersteunen waarbij de steun direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking. De stichting werkt zonder winstoogmerk. Het ondersteuningsproject Darsilami gaat op een verantwoorde en efficiënte manier om met de         Markt in Darsilami
giften die zij ontvangt.


Uw reacties zijn welkom bij diaconie@hervormddiever.nl


 
terug
 
 
 
 

Actueel....

* Kerkdienst online

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.