PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Diaconie

Duit in het zakje
Diaconie
Wie aan diaconie denkt aan de zorg voor mensen in nood. Dat is na 20 eeuwen nog altijd de kerntaak van de diaconie, net als het feit dat de inkomsten uit giften en collecten komen. De invulling van het diaconale werk is wel veranderd. De diaconie houdt zich nu bezig met een veelheid van onderwerpen van lokale tot wereldwijde hulp, onder meer door ondersteuning van projecten van Kerk in Actie en andere organisaties.

In de burgerlijke gemeente Westerveld is de diaconie, samen met de diaconieën van de PKN-gemeentes, nauw betrokken bij het
Diaconaal Fonds Westerveld, dat in samenwerking met professionele hulpverleners een steuntje in de rug biedt aan mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De hulpverlening van dit fonds beperkt zich niet tot leden van de kerk, maar is bestemd voor alle mensen die in nood verkeren.


Stichting Heifer

Elke twee jaar wordt er een project gekozen waar wij in het bijzonder aandacht aan besteden. Voor het komende jaar is dat de stichting Heifer.
Samen met relevante partners en betrokken projectdeelnemers ontwikkelen zij duurzame landbouwprojecten in Afrika. De stichting Heifer is van mening dat een beter leven alleen kan worden bereikt door een geïntegreerde aanpak van inkomensverbetering, voedselzekerheid en klimaatverandering. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede. Juist deze kleinschalige boeren hebben de potentie om met eenvoudige middelen meer voedsel te produceren. Kringlooplandbouw, waarin veehouderij en landbouw elkaar versterken, staat in Heifer projecten centraal. Boeren leren hun land duurzaam te gebruiken en brengen vernieuwde kennis over veehouderij in de praktijk. Dit alles geeft, in combinatie met goed vee, voldoende gezonde voeding, een stabiel inkomen én waardevolle mest voor een goede oogst. Hierdoor kunnen boerengezinnen de droge periodes makkelijker overbruggen. Door het integreren van landbouw en veehouderij verhogen boeren hun productie en het inkomen, en creëren ze meerdere inkomstenbronnen. Ze zijn hierdoor minder afhankelijk, en minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld onvoorspelbare regenval en droogte. Dit maakt het mogelijk de stap te zetten van de zelfvoorzienende landbouw naar de markt. In alle Heifer projecten worden de boeren georganiseerd in groepen of zelfs coöperaties. Ze werken intensief samen, delen kennis en zetten spaar- en leensystemen op. Zo helpen ze elkaar en staan ze sterker om een positie op de markt te veroveren.
De boerengroepen worden in contact gebracht met banken, leveranciers van landbouwproducten, melkfabrieken en slachterijen. Hierdoor krijgen ze toegang tot krediet, een betere prijs voor hun producten en kunnen ze hun productie verhogen.
Uw reacties zijn welkom bij diaconie@hervormddiever.nl
 
terug
 
 
 
 

Stiltewandeling
datum en tijdstip 01-06-2022 om 19:00
meer details

Meditatie-bijeenkomst
datum en tijdstip 08-06-2022 om 19:30 uur
meer details

 
Actueel....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.