PKN
  » Organisatie » ANBI 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
ANBI ANBI

Wij zijn een ANBI-instelling.
Wilt u een donatie of gift doen? Dat kan...
De Hervormde gemeente Diever is opgenomen in het register van erkende ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

 • Naam:
  Hervormde Gemeente te Diever
  Diaconie Hervormde Gemeente te Diever
 • RSIN of fiscale nummer:
  Gemeente: 002641768
  Diaconie: 803057179

   
 • Contactgegevens:
  Mw. C.J.M. Timmer-van Noorderburg, scriba
  Hermialaan 3
  7981 LM Diever
  Email: scriba@hervormddiever.nl

   
 • Doelstelling:
  Zie 'Profiel van de gemeente' onder menukop 'Over ons'

   
 •  Beleidsplan:
  Zie beleidsplan

   
 • Bestuurssamenstelling:
  Zie kerkenraad

   
 • Statuut: (kerkorde):
  Zie webpagina van de PKN: Kerkorde

   
 • Beloningssysteem:
  Ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de kosters verrichten hun werkzaamheden pro deo.
  Werknemers zoals organisten worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie webpagina van de PKN: Arbeidsvoorwaarden

   
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
  Zie activiteiten

   
  • Financieel jaarverslag:
      Jaarcijfers Hervormde Gemeente Diever       
        Begroting   Rekening   Rekening 
       2019 2019 2018
     Baten      
     Opbrengsten uit bezittingen         33.300        33.705         38.753
     Bijdragen gemeenteleden         36.725        39.617         44.424
     Opbrengsten uit subsidies en bijdragen         10.000        19.424           8.833
     Totaal baten  €     80.025  €     92.746  €     92.010
            
     Lasten      
     Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         37.550       47.178         59.856
     Bestedingen  kerkdiensten, catechese en gemeentewerk              625           1.762           1.830
     Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                   -           3.852           4.048
     Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)         33.350         28.644         26.390
     Salarissen en vergoedingen           1.650           2.560           2.550
     Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente         11.450           7.273           5.857
     Lasten overige eigendommen en inventarissen           1.000           1.188              751
     Totaal lasten  €     85.625  €     92.457  €   101.283
            
     Resultaat baten - lasten  €      -5.600  €          289  €      -9.272
       
  Jaarcijfers Diaconie Hervormde gemeente Diever  
    Begroting Rekening
    2019 2018
       
  Baten    
       
  Opbrengsten uit bezittingen 2870      2652    
  Bijdragen gemeenteleden 2750      3996    
  Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0      0    
  Totaal baten € 5.620      € 6.648    
       
       
  Lasten    
       
  Bestedingen diaconaal pastoraat 0     0    
  (predikant, kerkelijk werkers}    
  Bestedingen kerkdiensten, catechese 5750     5321    
  en gemeentewerk    
  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 700     744    
  Lasten overige diaconale eigendommen     
  en inventarissen 400     407    
  Saarissen (koster, organist e.d.) 0     0    
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 150     124    
  Lasten overige eigendommen en inventarissen 0     0    
  Totaal lasten   € 7.000      € 6.596    
       
  Resultaat baten - lasten -€ 1.380      € 52    
   
             
terug
 
 
 
 

Stiltewandeling
datum en tijdstip 01-06-2022 om 19:00
meer details

Meditatie-bijeenkomst
datum en tijdstip 08-06-2022 om 19:30 uur
meer details

 
Actueel....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.