PKN
  » Kerk » Symbolen 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Symbolen Symbolen
De trottoirs rond de kerk zijn na de renovatie bestraat met veldkeitjes waarin met rode klinkers een aantal (christelijke) symbolen zijn aangebracht. De maker is een opmerkelijk man: Abe Brouwer, die destijds als straatmaker bij de gemeente Diever werkte, maar die vooral bekendheid heeft gekregen als schrijver van een aantal romans en toneelstukken in de Friese taal. Van zijn boek “De gouden swipe” werd in 1996 zelfs een TV-film gemaakt door Steven de Jong.

 De vis - De vis is tegenwoordig weer een populair symbool, met name onder evangelische christenen. De oorsprong van dit teken gaat terug naar de tijd dat de christenen in Rome werden vervolgd.  Er ontstonden symbolen die door niet-christenen op het eerste gezicht niet als christelijk konden worden herkend. Binnen de eigen kring was de betekenis wel bekend en de symbolen werden dan ook gebruikt om erachter te komen of iemand (ook) christen was. De beginletters van “Jezus Christus, Gods Zoon en Redder” vormen in het Grieks het woord ICHTUS = VIS.Zespuntige ster - De davidsster is een spiritueel symbool in de vorm van een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. Het komt bij vele volkeren, zoals de Egyptenaren, Indiërs, Chinezen en Peruanen voor. Pas in de 15e eeuw begon het als een speciaal joods teken te gelden. Er bestaat ook een visie dat de davidster als een integratie gezien kan worden van het hemelse element dat naar de aarde streeft (de driehoek met punt gericht naar beneden) gecombineerd met het aardse element dat naar de hemel streeft (driehoek met punt gericht naar boven).De Rijksappel - Een rijksappel is een (gouden) bol met daarboven op een kruis. De bol stelt de wereld voor die onder het kruis staat, dus onder Christus’ heerschappij. De persoon die het object in zijn hand heeft en dus de wereld bezit is de vorst die dus ook onder het gezag van Christus staat. De rijksappel is ook in Nederland een van de zgn. regalia: de tekenen van de vorstelijke macht, die present zijn bij een kroningsplechtigheid.

Het Chi – Rho Kruis - Het Chi-Rho kruis is een Christusmonogram. De naam komt van de Griekse letters Chi en Rho wat de eerste twee letters van de naam Christus vormen en ook wordt geduid naar het Latijnse Christus Rex (Christus Koning) Het symbool is naar verluidt door de Romeinse keizer Constantijn gebruikt op de banieren van zijn leger.


Het Griekse Kruis - Het Griekse kruis is de naam voor een kruis met vier armen van gelijke lengte. Het wordt veel gebruikt in de Orthodoxe Kerk. Dit kruis staat niet in de aarde maar is het hemelse kruis, een teken van de Zoon des Mensen aan de hemel.Het Keltische kruis - Een Keltisch kruis is de combinatie van een christelijk kruis met een cirkel. Het is het karakteristieke  symbool van het Keltische christendom en het is een samenvoeging van het christelijk kruis met een heidens zonnerad.De driehoek in de cirkel - De gelijkzijdige driehoek in de cirkel is een oud symbool voor de Goddelijke drievuldigheid. Het duidt op de drie Goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die samen- ongescheiden en onderscheiden – het enige Goddelijke Wezen vormen.Het Zeskruis - Het zeskruis is ook een monogram van Christus. Het bestaat uit de Griekse letters I en X. De eerste letter kan gelijkgesteld worden aan de J uit ons alfabet, de tweede met CH. De combinatie J + CH staat dus voor Jezus Christus.


Het Hakenkruis - Dit symbool is door de maker bedoeld als een ‘hersteld’ hakenkruis of wel swastika.  De swastika is een heel oud symbool en waarschijnlijk afkomstig van de vroege bewoners van het Euraziatische continent (Indusbeschaving). Aan het begin van de twintigste eeuw werd de swastika wereldwijd nog gebruikt als een symbool van voorspoed en geluk. In de vorige eeuw is het hakenkruis voorgoed gecorrumpeerd door de nazi’s en een symbool geworden van dood en verderf. Wanneer je het hakenkruis in vier stukken breekt en deze op een andere wijze weer in verband legt wordt een Grieks kruis gevormd.Het Latijnse kruis - Het Latijnse kruis is het bekendste symbool van het Christendom. Het verwijst naar het kruis waaraan Jezus is gestorven. Zoals door Abe Brouwer weergegeven met een dwarsbalk aan de onderkant, doet het ook denken aan het Calvariekruis waarin de Calvarieberg, de heuvel waar Jezus gekruisigd is (Golgotha), wordt aangeduid.

Het Zonnerad - Het zonnerad heeft zijn wortels in de voorchristelijke tijd. Zoals met veel gebruiken en symbolen is het “gekerstend” Een van de gebruiken rond het midwinterfeest is het laten rollen van een brandend zonnerad. Dit dient om de loop van de zon na te bootsen en te versterken wanneer zij op het laagste punt van haar baan is. Dit zonnerad hebben de christenen overgenomen als adventskrans.

 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.