PKN
  » Aktiviteiten » Samenwerking gemeenten 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Samenwerking gemeenten Samenwerking gemeenten

Hervormd Dwingeloo
De hervormde gemeenten Dwingeloo en Diever werken intensief samen. De erediensten worden bij toerbeurt gehouden in de kerken van Dwingeloo en Diever. Gezamenlijk is er één predikant beroepen, ds. Daan Bargerbos. De moderamina van beide gemeenten, het Breed Moderamen, vergaderen nu samen. Ook de kerkenraadsvergaderingen zijn gezamenlijk, met zo nu en dan nog een eigen vergadering, als het nodig is om plaatselijke besluiten te nemen.
De meeste werkgroepen die gevormd waren hebben hun taak afgerond. De werkgroep Bezinning & Inspiratie heeft besloten door te gaan om allerlei activiteiten voor beide gemeenten e.a. te organiseren (zie elders).

Kruiskerk Diever
Met de andere Dieverse PKN-gemeente, die rond de Kruiskerk, wordt op kleine schaal samengewerkt. Ondanks de verschillen zijn beide kerkenraden van mening dat het goed is dat leden van gemeentes, die van dezelfde landelijke kerk lid zijn, elkaar ontmoeten.
Het gezamenlijk uitgegeven kerkblad ‘Samenspraak’ onderstreept die gedachte. Op moderamenniveau vindt geregeld overleg plaats. Wegens corona kon de gezamenlijke dienst en de thema avond over ‘Kerk in het dorp’ niet doorgaan. Zodra de regelgeving het weer toelaat zullen we deze activiteiten weer oppakken.

Evangelisatievereniging Obadja in Zorgvlied
In Zorgvlied houdt de evangelisatievereniging Obadja zondags dienst in de kapel. In de wintermaanden is de kapel gesloten, behalve op 1e Kerstdag en de 2e zondag in januari. De evangelisatievereniging valt onder de hervormde gemeente Diever. De vereniging functioneert verder zelfstandig, heeft een eigen bestuur en voorganger. De diaken en ouderling zijn lid van de kerkenraad van Diever maar opereren zelfstandig. Ongeveer 1 x in het jaar komt het bestuur van Obadja en het moderamen van de hervormde gemeente Diever bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.