PKN
  » Organisatie » Samenwerking Diever-Dwingeloo 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Samenwerking Diever-Dwingeloo Samenwerking Diever-Dwingeloo
De kerkenraad heeft besloten om voor de toekomst een samenwerking aan te gaan met de gemeente van Dwingeloo. Beide gemeenten worden te klein om nog zelfstandig een toekomst te hebben. De samenwerking moet er toe leiden dat er in de toekomst één predikant wordt benoemd.
Mevrouw Jenneke Span begeleidt dit proces. 

Samenwerkingsproces

Het samenwerkingsproces is gestart met de vorming van een voorbereidingscommissie. Zij hebben in een voorlopige eindrapportage de leden van beide gemeentes geadviseerd in een tijdsbestek van drie jaar toe te werken naar een fusie. 

Deze drie jaren worden gebruikt om alle aspecten die verbonden zijn aan het in elkaar schuiven van de beide organisaties zonder tijdsdruk en in goed overleg met elkaar te regelen. 
In verband hiermee zijn er werkgroepen gevormd die zich gedurende de komende periode bezig houden met een aantal deelgebieden.

Werkgroepen
 • Publiciteit
  Werkgroep publiciteit. Zij brengt advies uit over website en kerkblad na de fusie; aandacht voor de samenwerking met andere kerken en groeperingen.

   
 • Financiën
  Werkgroep financiën en gebouwen zal adviseren omtrent de financiële aspecten van de fusie, inclusief de fusiebalans en de jaarrekeningen na de fusie. Overleg met de steunstichtingen en de positie daarvan na de fusie. Steekwoord voor een goede advisering op financieel gebied is wederzijdse transparantie.

   
 • Diaconie
  Werkgroep diaconie. Zij brengt advies uit over de wijze van werken na de fusie van de nieuwe diaconie, inclusief de financiële aspecten. De op dit moment bij beide diaconieën lopende projecten kunnen in goed overleg wellicht reeds tijdens het fusieproces worden samengevoegd

   
 • Erediensten
  Werkgroep erediensten. Zij brengt advies uit over alle aspecten die de erediensten betreffen, zoals de wijze van indeling van de organisten, de Pacratius cantorij, het preekrooster en de preekvoorziening en het jeugd- en jongerenwerk.

   
 • Pastoraat
  Werkgroep pastoraat. Zij adviseert afstemming en samenwerking zodat na de fusie één werkwijze kan worden gehanteerd.

   
 • Bezinning & inspiratie
  De werkgroep 'Bezinning & inspiratie', voorheen 'Vorming en toerusting' onderzoekt en adviseert op welke wijze in beide gemeenten bezinning en inspiratie
   kan worden vormgegeven, met daarbij bijzondere aandacht voor jeugdwerk, catechese, kindernevendienst en zondagsschool, gespreksgroepen etc.
Van tijd tot tijd brengen de werkgroepen verslag uit aan de kerkenraden.
 
terug
 
 
 
 

en verder....
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.