PKN
  » Organisatie » Samenwerking Diever-Dwingeloo 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Samenwerking Diever-Dwingeloo Samenwerking Diever-Dwingeloo

De Hervormde gemeente van Diever verkeert dit jaar in een bijzondere positie. Doordat onze eigen predikant, mw. F. Damman-Verboom, in september met emeritaat is gegaan is de gemeente vacant geworden.  De kerkenraad heeft besloten om voor de toekomst een samenwerking aan te gaan met de gemeente van Dwingeloo die door het emeritaat van ds. B.J. Damman in een vergelijkbare positie is gekomen. Beide gemeenten worden te klein om nog zelfstandig een toekomst te hebben. De samenwerking moet er toe leiden dat er in de toekomst één predikant wordt benoemd. Ds. W.A. Andel is voor de periode van twee jaar als interim-predikant aangesteld om het samenwerkingsproces te begeleiden. Ds. Andel is in dienst van de landelijke organisatie van de Protestantse kerk in Nederland.
Het pastoraat wordt verzorgd door mevr. ds. T. Braam. 
Samenwerkingsproces


Het samenwerkingsproces is gestart met de vorming van een voorbereidingscommissie. Zij hebben in een voorlopige eindrapportage de leden van beide gemeentes geadviseerd in een tijdsbestek van drie jaar toe te werken naar een fusie. 
Deze drie jaren worden gebruikt om alle aspecten die verbonden zijn aan het in elkaar schuiven van de beide organisaties zonder tijdsdruk en in goed overleg met elkaar te regelen. 
In verband hiermee zijn er werkgroepen gevormd die zich gedurende de komende periode bezig houden met een aantal deelgebieden.

Werkgroepen
 • Vacature predikant
  Deze werkgroep houdt zich bezig met het optstellen van een profiel van een in de toekomst te benoemen vaste predikant.

   
 • Publiciteit
  Werkgroep publiciteit. Zij brengt advies uit over website en kerkblad na de fusie; aandacht voor de samenwerking met andere kerken en groeperingen.

   
 • Financiën
  Werkgroep financiën en gebouwen zal adviseren omtrent de financiële aspecten van de fusie, inclusief de fusiebalans en de jaarrekeningen na de fusie. Overleg met de steunstichtingen en de positie daarvan na de fusie. Steekwoord voor een goede advisering op financieel gebied is wederzijdse transparantie.

   
 • Diaconie
  Werkgroep diaconie. Zij brengt advies uit over de wijze van werken na de fusie van de nieuwe diaconie, inclusief de financiële aspecten. De op dit moment bij beide diaconieën lopende projecten kunnen in goed overleg wellicht reeds tijdens het fusieproces worden samengevoegd

   
 • Erediensten
  Werkgroep erediensten. Zij brengt advies uit over alle aspecten die de erediensten betreffen, zoals de wijze van indeling van de organisten, de Pacratius cantorij, het preekrooster en de preekvoorziening en het jeugd- en jongerenwerk.

   
 • Pastoraat
  Werkgroep pastoraat. Zij adviseert afstemming en samenwerking zodat na de fusie één werkwijze kan worden gehanteerd.

   
 • Vorming en Toerusting
  Werkgroep vorming en toerusting. Zij onderzoekt en adviseert op welke wijze in beide gemeenten de vorming en toerusting lopende en na het samenvoegingsproces kan worden vormgegeven, met daarbij bijzondere aandacht voor jeugdwerk, catechese, kindernevendienst en zondagsschool, gespreksgroepen etc.
Van tijd tot tijd brengen de werkgroepen verslag uit aan de inmiddels nieuw geïnstalleerde Samenwerkings Coördinatie Commissie. Deze commissie ondersteunt de kerkenraden bij het vorm geven van de samenwerking.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van het samenwerkingsproces.

 
terug
 
 
 
 

Bezinningsdag Nijkleaster
datum en tijdstip 05-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
Informatie, actueel...

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Foto's picknick 2019

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.