PKN
  » Organisatie » Nieuws kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo

Opvolger van Janni Doeven

Zoals al was aangegeven in het vorige kerkblad, is Janni Doeven tot ons aller spijt gestopt met haar pastoraal werk. We bedanken Janni heel erg voor haar grote inzet, voor al haar bezoekjes en haar inbreng bij o.a. het ouderlingoverleg, de werkgroep pastoraat en de werkgroep vorming en toerusting. Dit zo opschrijvend besef ik des te meer hoeveel Janni deed in 16 uur per week! Janni: dank!!! Janni heeft aangeven nog wel beschikbaar te zijn voor uitvaarten.

In onze zoektocht naar een vervanger(ster) vonden we mw. ds. Tia Braam uit Dwingeloo bereid om dit werk over te nemen. Wellicht is ze al bekend bij een aantal gemeenteleden, want Tia woont inmiddels 4 jaar in Dwingeloo. Ze zat af en toe in de kerk en ze was op een gemeenteavond in Dwingeloo. Elders in dit blad stelt Tia zich aan u voor. We zijn erg blij dat het pastorale werk zo door kan gaan. Of Tia ook zitting neemt in bovengenoemde werkgroepen, zullen we nog bespreken. Voortzetting van het pastorale werk heeft de prioriteit.
Tia is tot 13 augustus afwezig, daarna zal ze geleidelijk haar werk opstarten, in overleg met de ouderlingen.

Lees ook: 

 
terug
 
 
 
 

Informatie, actueel...

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Gespreksgroep

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.