PKN
  » Organisatie » Pastoraat 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Pastoraat

Gebrandschildert raam in het koor
Pastoraat

De ouderlingen hebben als verantwoordelijkheid de eredienst, het pastoraat en vorming en toerusting; waar ze samen met de predikant inhoud aan geven. 
Zowel de Hervormde gemeente Diever als de Hervormde gemeente Dwingeloo zijn inmiddels zonder vaste predikant. In september 2018 is afscheid genomen van zowel Froukje als Bé Damman en sindsdien moet er aan heel veel zaken worden gedacht, wat voorheen de predikant deed. Ook moet er voor iedere zondag een gastpredikant worden gezocht of een andere invulling voor de dienst worden bedacht. 
Beide gemeentes zijn inmiddels ‘samen onderweg’ om de samenwerking en uiteindelijk het samengaan vorm te geven, met daarbij professionele ondersteuning van de interim predikant Wim Andel en de kerkelijk werker Janni Doeven. De eerste maanden waren hoopgevend: veel trouwe kerkgangers blijven komen, ook nu ze om de week naar de anderen kant van de vaart moeten, de sfeer is positief, warm en hartelijk.
Naast de ‘gewone’ erediensten zijn voor 2019 twee Drentse diensten gepland. En vier keer een morgengebed m.m.v. de PancratiusCantorij. Diensten zoals afgelopen jaren met een bijzondere vorm of karakter zijn nog niet gepland.
In de zuid-westbeuk van de kerk is een stiltehoek ingericht, een plek voor rust, meditatie en/of gebed. Een plek waar je tot jezelf kunt komen, een kaarsje kunt aansteken of iets kunt  opschrijven. Velen van ons bezoeken tijdens een vakantie in het buitenland een kerk en branden dan een kaarsje voor iemand die je dierbaar is of voor jezelf. In je eigen dorp doe je dat niet zo snel - helaas zijn de Nederlandse kerken ook meestal gesloten. In de zomermaanden is onze kerk regelmatig open en op zondagmorgen, voor of na de dienst kun je er even rustig zitten.
Er is een grote groep gemeenteleden, vooral de jongere generatie, die zich niet meer betrokken voelt bij de hervormde gemeente. Dit is wel een beeld van de huidige tijd, maar we vragen ons ook af of we over het hoofd zien waar behoefte aan is. Wanneer je ideeën hebt over gemeente zijn in de toekomst of waar behoefte aan is, horen we dit graag.
Reacties zijn welkom bij: ouderlingen@hervormddiever.nl.

 
terug
 
 
 
 

Actueel....

* Kerkdienst online

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.