PKN
  » Organisatie » ANBI 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
ANBI ANBI

Wij zijn een ANBI-instelling.
Wilt u een donatie of gift doen? Dat kan...
De Hervormde gemeente Diever is opgenomen in het register van erkende ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

 • Naam:
  Hervormde Gemeente te Diever
  Diaconie Hervormde Gemeente te Diever
 • RSIN of fiscale nummer:
  Gemeente: 002641768
  Diaconie: 803057179

   
 • Contactgegevens:
  Mw. I. Zuidema-vd Laan, scriba
  Dingspil 6
  7981 BB Diever
  Email: scriba@hervormddiever.nl

   
 • Doelstelling:
  Zie 'Profiel van de gemeente' onder menukop 'Over ons'

   
 •  Beleidsplan:
  Zie beleidsplan

   
 • Bestuurssamenstelling:
  Zie kerkenraad

   
 • Statuut: (kerkorde):
  Zie webpagina van de PKN: Kerkorde

   
 • Beloningssysteem:
  Ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de kosters verrichten hun werkzaamheden pro deo.
  Werknemers zoals organisten worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie webpagina van de PKN: Arbeidsvoorwaarden

   
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
  Zie activiteiten

   
 • Financieel jaarverslag:
     Jaarcijfers Hervormde Gemeente Diever       
       Begroting   Rekening   Rekening 
      2019 2018 2017
    Baten      
    Opbrengsten uit bezittingen         33.300         38.753         43.102
    Bijdragen gemeenteleden         36.600         44.424         42.316
    Opbrengsten uit subsidies en bijdragen         10.000           8.833         23.242
    Totaal baten  €     79.900  €     92.010  €   108.660
           
    Lasten      
    Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         37.550         59.856         64.413
    Bestedingen  kerkdiensten, catechese en gemeentewerk              500           1.830           1.103
    Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                   -           4.048  
    Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)         33.350         26.390         40.074
    Salarissen (koster, organist e.d.)           1.650           2.550           2.702
    Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente         11.450           5.857           4.456
    Lasten overige eigendommen en inventarissen           1.000              751           1.036
    Totaal lasten  €     85.500  €   101.282  €   113.784
           
    Resultaat baten - lasten  €      -5.600  €      -9.272  €      -5.124
       
  Jaarcijfers Diaconie Hervormde gemeente Diever  
    Begroting Rekening
    2019 2018
       
  Baten    
       
  Opbrengsten uit bezittingen 2870      2652    
  Bijdragen gemeenteleden 2750      3996    
  Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0      0    
  Totaal baten € 5.620      € 6.648    
       
       
  Lasten    
       
  Bestedingen diaconaal pastoraat 0     0    
  (predikant, kerkelijk werkers}    
  Bestedingen kerkdiensten, catechese 5750     5321    
  en gemeentewerk    
  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 700     744    
  Lasten overige diaconale eigendommen     
  en inventarissen 400     407    
  Saarissen (koster, organist e.d.) 0     0    
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 150     124    
  Lasten overige eigendommen en inventarissen 0     0    
  Totaal lasten   € 7.000      € 6.596    
       
  Resultaat baten - lasten -€ 1.380      € 52    
   
             
terug
 
 
 
 

Informatie, actueel...

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Gespreksgroep

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.