PKN
  » Aktiviteiten » Liturgisch bloemschikken 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

De bekende woorden ‘zeg het met bloemen’ zijn bijzonder van toepassing als het gaat om het liturgisch of symbolisch bloemschikken. Dat houdt in dat een bloemstuk door de gekozen bloemen, kleuren en opmaak iets vertellen kan over de lezingen, het thema of het karakter van de kerkdienst. Er zijn enkele gemeenteleden die het leuk vinden om voor de diensten in de  veertigdagentijd, die in de Advent en voor de gedachtenisdienst in november een dergelijk bloemstuk te maken. Voor meer informatie: zie brochure

Symbolische schikking in de adventstijd

Het thema voor de liturgische schikkingen voor de komende adventstijd is : Geef Licht.
De lezingen voor de adventstijd 2019 zijn gekozen uit het boek Micha. Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem, hij becommentarieerde de maatschappij op sociale en religieuze thema’s. In zijn kritieken wees hij naar een hoopvolle toekomst en gaf hij zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. In de gekozen lezingen uit het leesrooster gaat het over een mogelijk voorstelbare toekomst. Het gaat over de complexiteit van leven, zonder begin en zonder einde. Daarmee passen de gekozen lezingen bij de betekenis van advent, een periode van verwachten waarin we toeleven naar kerst, de geboorte van de Jezus.

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waar omheen  kransen worden geschoven. Deze driehoek staat symbool voor: ik, jij en God. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God. De Kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. Micha is een man van soberheid. In deze serie van advent schikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

De eerste adventszondag
De tekst uit Micha: ‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’.
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. De krans, een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Een krans met hier en daar een wollig plukje. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken. Bij de 2e krans Micha 4: Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. ’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’.
‘’Oorlogen zijn verleden tijd”… . De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het
‘Goede’, in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade. De tweede krans is gemaakt met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de God is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

De uitleg van de 3e krans.
De tekst uit Micha 6 is: ‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’.

De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de conifeer. Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Wij helpen ze door naar hen om te zien. Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Wilt u meer weten over liturgisch bloemschikken, stuur dan een mailtje naar info@hervormddiever.nl, t.a.v. Joke Griffioen.

 
terug
 
 
 
 

Informatie, actueel...

* Kerkdienst online

Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Gespreksgroep

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.